Witaj Na
e-akwarium.prv.pl
  Menu
    Strona główna
    Urządzanie
    Podłoże
    Woda
    Pielęgnacja
    Pokarm
    Linki

  
Technika
    Filtracja
    Ogrzewanie
    Oświetlenie
    Akcesoria
    Dekoracje

  
Spis
    Rybki
    Roślinki
    Choroby

  
Inne
    Fotki

   Dodaj na ulubione   

 Woda

 

        Zajmuje 2/3 powierzchni wody. Jest niezbędna do życia. Trzeba zaznaczyć że dla ryb jest ona głównym środowiskiem - to w niej spędzają całe życie, więc powinniśmy zapewnić im jak najlepsze warunki.
Terminem "woda" moglibyśmy określić jedynie bezbarwną ciecz. Istnieje wiele rodzajów wody, chociaż by słodka i słona. Rybki akwariowe pochodzą głównie z wód tropikalnych, więc powinniśmy im zapewnić wodę o podobnych właściwościach. Na rynku istnieją tysiące preparatów zmieniających jej własności - wiec nie powinniśmy z tym mieć dużych problemów.

 

Właściwości wody:

 

AZOT

Powstaje on w wyniku procesów gnilnych, rozpadu martwych cząstek organicznych, kału ryb itp. Jest on głównym problemem dotyczącym wody w akwarium. Azot jest związkiem toksycznym, a jego stężenie podnosi się gdy w akwarium np. nie ma prawidłowo działającej filtracji, jest za dużo ryb lub gdy podajemy im za dużo pokarmu, nie wyciągniemy w porę rozkładających się ślimaków, ryb, części roślin...
Przestrzeganie podstawowych zasad, wyeliminuje prawie w całości niebezpieczeństwo podwyższenia stężenia związków azotowych:

  • regularnie, co tydzień  podmieniaj 10%-15% wody z akwarium

  • nie dopuść do przerybienia zbiornika, przy doborze ryb kieruj się rozsądkiem oraz zdobytą wiedzą

  • wsypuj rybom tyle pokarmu ile są w stanie zjeść w ciągu 30 sekund

  • najlepiej jest karmić ryby, kilka razy w ciągu dnia - małymi porcjami

  • regularnie czyść wkład filtracyjny

 

TWARDOŚĆ OGÓLNA

Twardość ogólna jest to zawartość wszystkich rozpuszczonych w wodzie anionów (głównie soli wapnia Ca i magnezu Mg). Jej stężenie mierzy się za pomocą testów na TWO - woda wodociągowa jest zazwyczaj średnio twarda lub twarda. Twardość ogólna wpływa na kondycję ryb, ich podatność na choroby, tarło, przemianę materii, budowę szkieletu i komórek.

 

TWARDOŚĆ WĘGLANOWA

Tworzą ją rozpuszczone w wodzie jony węglanowe i wodorowęglanowe. Ma ona wraz z odczynem PH, decydujący wpływ na samopoczucie rybek oraz wszystkich organizmów wodnych. Działa jako bufor, zapobiegając silnemu i szybkiemu zakwaszaniu wody, które mogłoby spowodować szok śmiertelny dla rybek.

 

pH

Jest to wskaźnik obecności w wodzie wszystkich wszystkich rozpuszczonych w wodzie kwasów i zasad. Odpowiada stężeniu jonów wodorowych zmierzonemu logarytmicznie: zmiana pH z 6 na 7 oznacza zatem 10 - krotną zmianę ich stężenia, a zmiana z 6 do 8 - stukrotną. Skutkiem tak znacznej zmiany może być pogorszenie stanu zdrowia rybek a nawet ich śmierć. Należy więc dokładnie przestrzegać odczynu wody odpowiadającemu naszym podopiecznym. Niekorzystna zmiana pH może spowodować uszkodzenie narządów wydalniczych, ścinanie się białka, związane z tym uszkodzenie skrzeli i błon śluzowych.

 

TLEN

Ryby, rośliny i mikroorganizmy wodne potrzebują do życia tlenu, który rośliny produkują podczas fotosyntezy. Jego zawartość w wodzie zależy od jej temperatury. Nasycenie wody tlenem powinno zawsze wynosić co najmniej 80 % wartości podanych w tabelce; poniżej 50% zaczynają się kłopoty. Niedobór tlenu powoduje bledniecie ryb, brak apetytu, niepokój, chwytanie powierza, zataczanie się i zwiększenie podatności na choroby. W wyeliminowaniu skutków niedoboru tlenu, pomóc może:

  • przewietrzanie

  • częściowa wymiana wody

  • czyszczenie filtra

  • więcej roślin i światła

Zużycie tlenu jest proporcjonalne do zanieczyszczenia wody związkami organicznymi. Bada się je, mierząc zawartość tlenu w próbce wody, którą następnie pozostawia się na 48 h w ciemności i temperaturze 25 C, po czym mierzy się ponownie stężenie tlenu i porównuje się z wartością wyjściową. Ubytek 20% tlenu jest już ostrzeżeniem - naley ustalić i wyeliminować jego przyczynę!